Je huishouden bestaat uit:

Aantal volwassenen:(1)
Aantal kinderen:(2)
Is er iemand in je gezin met langdurige ziekte of handicap?
Naar stap 2 van 3
(1)18 jaar of ouder en geen recht op kinderbijslag
(2)Jonger dan 18 jaar of ouder en recht op kinderbijslag